Publikatsioonid

Siit leiate valiku Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna publikatsioone, mis on saadaval ka suuremates raamatupoodides üle Eesti. Samu publikatsioone on võimalik osta ka tööpäeviti EMTA Välissuhete osakonnast (Rävala pst 16, Tallinn, ruum A218). Kõigi teiste kirjastuste poolt avaldatud  eesti autorite muusikateaduslike publikatsioonide leidmiseks tuleks kasutada kas isikupõhist otsingut Eesti Teadusinfosüsteemis (www.etis.ee), E-kataloogi ESTER (https://www.ester.ee) või Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae (https://artiklid.elnet.ee).

Eesti helisalvestised 1939 / Estonian Sound Recordings 1939 [12 CD-d ja raamat/ 12 CD-s and a book], koostajad Kadri Steinbach ja Urve Lippus, 2009; Hind 35 €

Muutuste kümnend: EV Tallinna Konservatooriumi lõpp ja TRK algus, Urve Lippus, toimetaja Anu Schaper, 2011; Hind 10 €

Aastaraamat Res Musica

Eesti Muusikaloo Toimetised

Nr 1,  Music History Writing and National Culture [Erinevad autorid], 1995; Hind 1 €

Nr 2, Kristel Pappel. Muusikateater Tallinnas XVIII sajandi lõpus ja XIX sajandi esimesel poolel. Mozartist Wagnerini, 1996; Hind 1.50 €

Nr 3, Virve Lippus, koostanud Urve Lippus. Eesti pianistliku kultuuri kujunemine, 1997; 2 €

Nr 4, Heidi Heinmaa. Protestantlik kantoriinstitutsioon Tallinnas 16.-17. sajandil, 1999; Hind 2.50 €

Nr 5, Valgeid laike eesti muusikaloost [Erinevad autorid], 2000; [Läbimüüdud]

Nr 6, Rahvuslikkuse idee ja eesti muusika 20. sajandi algupoolel [Erinevad autorid], 2002; Hind 4.50 €

Nr 7, Muusikaelu Eestis 20. sajandi algupoolel [Erinevad autorid], 2005; 4.50 €

Nr 8, Meeskoor ja meestelaul [Erinevad autorid], 2007; Hind 4.50 €

Nr 9, 19. sajandi muusikaelu Eestis [Erinevad autorid], 2008; Hind 5 €

Väitekirjad

Kristel Pappel. Ooper Tallinnas 19. sajandil. Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 1, 2003; Hind 4.50 €

Kerri Kotta. Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist. Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 2, 2004; [Läbimüüdud]

Allan Vurma. Voice quality and pitch in singing: some aspects of perception and production / Häälekvaliteet ja helikõrgus laulmisel: mõningad taju ja moodustusega seotud aspektid. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 3, 2007; Hind 5 €

Kaire Maimets-Volt. Mediating the ‘idea of One’: Arvo Pärt’s pre-existing music in film / Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 4, 2009; Hind 6.50 €

Anu Kõlar. Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu. Eesti Muusika ja Teatriakadeemia Väitekirjad 5, 2010; Hind [Läbimüüdud]

Marju Raju 2015. Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest. Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children.  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väitekirjad, 6. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriaakadeemia.

Aare Tool 2016. Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väitekirjad, 7. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriaakadeemia.

Brigitta Davidjants 2016. Armenian national identity construction: from diaspora to music = Armeenia rahvusliku identiteedi konstrueerimine: diasporaast muusikani. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väitekirjad 8, Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriaakadeemia.

Heidi Heinmaa 2017. Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil: väitekiri muusikaajaloos. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väitekirjad 9, Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriaakadeemia.

 
CIM07: 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, Tallinn, Estonia, 15–19 August 2007 (abstracts). Ed. by Kaire Maimets-Volt, Richard Parncutt, Manuela Marin and Jaan Ross, 2007. Hind 7 €

Töid muusikateooria alalt:

II, Mart Humal. Kõigi intervallidega dodekafoonilised seeriad ja nende teisendused / All-Interval Tvelwe-Tone Rows and Their Transformations [Sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed; Kahes köites], 2005; Hind  á 5 €

III, Mart Humal. Uuringuid tonaalstruktuuridest. Sissejuhatus ja neliteist analüütilist etüüdi / Studies on Tonal Structures. Introduction and Fourteen Analytical Studies [Sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed], 2007; Hind 5 €

IV, Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele, 2012; Tasuta levitamiseks, raamatu saab alla laadida siit.

A Composition as a Problem (viis kogumikku konverentsiettekannete põhjal):

Nr 1, Proceedings of a Conference on Music Theory : Tallinn, May 16-17, 1996. Ed. by Mart Humal, 1997; Hind: 7 €

Nr 4, Proceedings of the Fourth International Conference on Music Theory : Tallinn, April 3-5, 2003. Ed Mart Humal [Kahes köites], 2004; Hind á 5 €

Nr 5, Proceedings of the Fifth International Conference on Music Theory : Tallinn, September 28-30, 2006. Ed. Mart Humal, 2008; Hind: 5 €

Nr 6, Proceedings of the Sixth International Conference on Music Theory : Tallinn, October 15-17, 2010. Ed. Mart Humal, 2012; Hind: 5 €

Muud publikatsioonid

Theodor W. Adorno. Uue muusika filosoofia. Tõlk. Jaan Ross. Tartu Ülikooli kirjastus, 2020.

Encapsulated voices. Toim. Jaan Ross. Böhlau Verlag Köln, 2012.

Jaan Ross, Ilse Lehiste. The temporal structure of Estonian runic songs. Walter de Gruyter, 2001.

Jaan Ross. Kaksteist loengut muusikapsühholoogiast. Tartu Ülikooli kirjastus, 2007.