Tartu päev 2016. Ettekanded

2016. aasta Tartu päev toimus 23. aprillil Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Elleri saalis ning oli pühendatud professor Urve Lippuse mälestusele. Konverentsi ettekanded esindasid valdkondi, millega Urve Lippus ise lähemalt seotud oli, sh muusikaloo kirjutamise, rahvuslikkuse ja lineaarse muusikalise mõtlemisega seonduvat. Ning sarnaselt enamikuga eesti esinejaist sidus kõiki konverentsi väliskülalisi Lippusega ka pikaaegne ametialane koostöö ja sõprus.

Ettekannete järelkuulamine ja konverentsi galerii:

Konverentsi avamine / Introduction

Kerri Kotta avasõnad ja Veljo Tormise läkitus (loeb Jaan Ross) Introduction2016

 

I Autentsus ja rahvuslus / Authenticity and musical nationalism
Kõnejuht: Kerri Kotta

 

Mark Lawrence, “Tormis – a personal tribute to Urve, the way in which she has connected me with the work of Tormis” Lawrence2016

Anu Kõlar, “Rahvusluse ambivalentsusest nõukogude perioodil laulupidude ja Urve Lippuse mõtestatud Tormise näitel” Kolar2016

Linda Kaljundi, “Tuulest ja muinasluulest – autentsuse otsingud hilisnõukogude kultuuris” Kaljundi2016

Brigitta Davidjants, “Armeenia muusikaloo kirjutuse seosest rahvuslike ideoloogiatega” Davidjants2016

II Modernism / Musical modernism
Kõnejuht: Kerri Kotta

 

Andreas Waczkat, “Elmar Arro’s View on Contemporary Estonian Music” Waczkat2016

Janika Oras, “Moderniseerumisega seotud muutused suulise kultuuri muusikute performatiivsuses, kahe 19. sajandi II poole naislauliku näitel” Oras2016

Mart Humal, “Lineaarsusest muusikas” Humal2016

III Kontaktid / Musical encounters
Kõnejuht: Mark Lawrence

 

Mimi Daitz,“Emigrant Musicians Who Settled in the USA: Germans and Austrians at the Beginning and Estonians at the End of World War II” Daitz2016

Helena Tyrväinen, “French contacts of early Finnish musicology” Tyrvainen2016

Diskussioon / Discussion Discussion2016
Kõnejuht: Jaan Ross