Uudised

Eesti Muusikateaduse Seltsi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse erialarühma Tartu päev ‒ Pärtlased 120!

Eesti Kirjandusmuuseum

20.04.2024

8.00 – buss Tallinnast Tartusse

10.30 – saabumine Eesti Kirjandusmuuseumisse, tervituskohv

Žanna Pärtlas 60

11.00 – Žanna Pärtlas - Seto leelo viisitüpoloogia: teoreetilised lähenemised ja koostamise põhimõtted

12.00 – Janika Oras - Kelle terts on suurem? Seto vanema laulmisstiili taaselustamine

12.30 – Andreas Kalkun - Hermann Julius Schmalz ja seto laulupärimus 

13.00 – lõuna

14.00 – Anu Schaper - Meder 375. Väitekirja tutvustus

Margus Pärtlas 60

15.00 – Margus Pärtlas - Kompositsioonilised strateegiad Eduard Tubina sonaadis sooloviiulile

15.30 – Katrin Aller - Haridusmaastike tõmbetuuled ja virvatulukesed

16.00 – Mart Humal - Elleri 3. klaverisonaadi II osa struktuurist

17.00 – vastuvõtt ja juubilaride õnnitlemine

18.00 – buss Tartust Tallinnasse

 

Loe edasi...

Eesti Muusikateaduse Seltsi Leichteri päev toimub sellel aastal 13. novembril algusega ​kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Päevakord

16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek
17.00-18.00 - Dmitri Kartofelev, Liisi Raudväli. (TalTech, Küberneetika Instituut) Inimheliloomingu fraktaalsest geomeetriast.
18.00-18.30 - Anu Veenre (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Ühisautorsusest eesti kunstmuusikas Malera Kasuku klaveritrio näitel.
18.30-19.00 - Res Musica uue numbri esitlemine
19.00-... Kohvilaud

 
Loe edasi...

ETUKÜ AASTAKONVERENTS 

Muusikateater ja muusika teatris

Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga

 

R-L 10.–11. novembril 2023

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13

Orelisaal A404

 

REEDE

10.30 Tervituskohv 

11.00   Avasõnad. Modereerib Madli Pesti

Kristel Pappel Muusikateatri mõistest

11.40   Jüri Nael (online) Töö lauljatega Massenet’ ooperi „Tuhkatriinu“ lavastajana 

12.15   Aare Tool Mõtteid Eesti muusikateatri suundumustest

12.45   Piret Kruuspere Heli jälg mälumaastikul. Muusika ja heli eesti mäluteatris

13.15   Lõunapaus

14.15   Terminoloogia arutelu lühiettekannete põhjal (muusikaline kujundaja, helikujundaja, helikunstnik). Arutavad Kerri Kotta, Ardo Ran Varres, Mait Visnapuu, Hendrik Kaljujärv, Malle Maltis

15.45–16.15 Kohvipaus

16.15   Tatjana Kozlova-Johannes, heliteatriteose „söövitab. tuhk“ videosalvestise vaatamine

17.30   Vestlusring muusikateatri perspektiividest Helena Tulve dokumentaalse loodusooperi „Hundid“ („Wölfe“; 2022) ja  Kozlova-Johannese teose “söövitab.tuhk” (2022) põhjal: Tatjana Kozlova-JohannesHelena TulveLiis Kolle. Modereerib Kristel Pappel.

 

19.00 Vastuvõtt II korruse fuajees

20.15 võimalus vaadata „Macbethi“ (Ojasoo-Semper-Elts) videosalvestist A202 (Herzi tuba)

 

LAUPÄEV

Modereerib Riina Oruaas

10.00 Aurora Ruus Sealpool muusikat ja teatrit – kolmest Vanemuise ooperilavastusest

10.30   Hedi-Liis Toome Mis saab (sõna)teatrist, kus muusika asendab sõna?

11.00   Luule Epner Helimaastikud Lauri Lagle lavastustes (2012–2017) 

11.30   Anneli Saro Muusikalise komponeerimise printsiibid Lauri Lagle lavastustes (viimaste aastate põhjal)

12.00–12.30 Kohvipaus

Modereerib Hedi-Liis Toome

12.30   Maris Peters Muusika Shakespeare’i näidendites

13.00   Kerri Kotta Muusikateater Ojasoo-Semper-Eltsi „Macbethis“

13.30   Vestlusring: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper, Olari Elts, Kerri Kotta, Madli Pesti lavastusest „Macbeth“.

15.00 Anneli Saro lõppdiskussioon ja konverentsi kokkuvõte

Loe edasi...

ETUKÜ AASTAKONVERENTS „Muusikateater ja muusika teatris“

Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga

 

TOIMUMISAEG ja -KOHT

R–L 10–11. novembril 2023

EAMT Orelisaal A404

 

Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse 2023. aasta konverentsil “Muusikateater ja muusika teatris” võtame vaatluse alla muusikateatri ning muusikalise ja helikujunduse sõnateatris ja etenduskunstis. 

 

Muusika täidab teatris erinevaid rolle. See võib funktsioneerida etenduse strukturaalse alusena, kõiki teisi elemente allutava baastekstina (näiteks klassikaline numbriooper), kuid see võib olla ka kon-tekst ehk miski, mis olemasolevaga suhestub, seda ümber mõtestab või kommenteerib (näiteks muusika traditsioonilises sõnalavastuses). Lisaks sellele suureneb pidevalt žanriliselt hübriidsete teatrivormide hulk, milles muusika suhe teatri teiste elementidega pole üheselt määratletud ja võib olulisel määral varieeruda juba teatrilavastuse või lausa etenduse sees.

Erinevaid kunstiliike ühendava vormina on teatri areng mõjutatud ka kunstiliikide arengu seaduspärasustest. Sageli toimub erinevate kunstiliikide areng aga vastandlikes suundades, mis teeb just teatrist omalaadse konfliktse kohtumispaiga, kus esmapilgul võimatu saab võimalikuks. Muusikal on selliste konfliktide mahendamisel, võimendamisel või loomisel oluline osa.

Konverentsi eesmärgiks on muusika muutuvaid suhteid teatriga kaardistada võttes arvesse nii ajaloolisi, ühiskondlikke kui ka kultuurigeograafilisi külgi. Ootame muusikateatrit, sõnateatrit ja etenduskunsti puudutavaid ettekandeid ning julgustame teemasid käsitlema erinevatest metodoloogilistest vaatenurkadest.

 

Ootame ettekandeid järgnevatel teemadel:

Ooperi/muusikateatri roll ühiskonna muutumise taustal, ka ajaloolises vaates.

Ooper/muusikateater Eestis rahvusvahelises kontekstis: ideed ja lavastused. 

Libreto muusikateatri uurimisteemana.

Muusika ja heli funktsioon sõnateatris: näidendimuusikast helikujunduseni.

Muusikalise ja helikujunduse eripärast.

Muusika, heli, müra ja vaikuse vastastikused suhted hübriidses etenduskunstis.

Muusika ja teater. Kuidas nende suhteid uurida? (Metodoloogilised võimalused)

 

Kavas on ka vestlusringid, milles käsitletakse helikunsti, helikujunduse ja muusikalise kujunduse terminoloogiat, samuti Tatjana Kozlova-Johannese heliteatritükki „söövitab.tuhk“ (libreto ja lavastus Liis Kolle) ja Helena Tulve dokumentaalset loodusooperit „Hundid“ („Wölfe“; libreto ja lavastus Nina Gühlstorff) ning Ojasoo-Semperi-Eltsi “Macbethi”.

 

Palume oma osalemissoovist teatada ja saata oma ettekande pealkiri hiljemalt 10. augustiks 2023 aadressil kristel.pappel@eamt.ee. Osaleda soovijaga võetakse ühendust 14. augustiks.

Ettekannete abstrakte ootame 1. oktoobriks.

 

Korraldustoimkond: Kristel Pappel, Kerri Kotta, Madli Pesti

Loe edasi...

Kolmapäeval, 31. mail algusega kell 12.00 toimub EMTA kooriauditooriumis kolmas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikauuringute kevadkonverents.

Ettekandeid peavad erinevate koolide ja ülikoolide õppurid keskastmest doktorantideni välja, samuti teadurid. Käsitletakse kõige erinevamaid muusikaprobleeme ning kokku saavad muusikalugu, muusikapsühholoogia ja -sotsioloogia, muusikateooria, soouuringud muusikas, popmuusikauuringud, muusikaharidus jpm. Samuti leiab konverentsilt posterettekanded.
 
Rohkem infot:
Loe edasi...

EMTS

1992. aastal asutatud Eesti Muusikateaduse Seltsi tegevusel on kaks põhilist eesmärki: äratada huvi muusika uurimise vastu ja toetada kõigi muusikateaduse valdkondade viljelemist Eestis; edendada muusikateadlaste ja muusikateaduse vastu huvi tundvate inimeste omavahelist akadeemilist suhtlemist.

Selleks korraldab EMTS aastas vähemalt kaks ettekandekoosolekut, neist vähemalt ühe kevadises Tartus; annab välja rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritavat aastaraamatut Res Musica (ISSN 1736-8553, trükis; ISSN 2382-8080, võrguväljaanne) jt teaduslikke toimetisi; organiseerib konverentse, kursusi ja muid üritusi, mis on olulised muusikateadusliku elu edendamiseks, ning suhtleb teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikateaduslike organisatsioonidega. EMTSi parimate tavade hulka kuulub ka igasügisene matk kultuurilooliselt olulistesse paikadesse, mille käigus ammutatud inspiratsioon on lasknud võrsuda nii mõnelgi viljakal mõttel.

Kuna EMTS on võrdselt tähtsaks pidanud sidemete loomist ja säilitamist (humanitaar-)teaduslike ringkondadega muusikateadusest väljaspool, on Seltsi read lahkelt olnud avatud ka mittemuusikateadlastest liikmetele.

2004. aastal assotsieerus EMTS Eesti Teaduste Akadeemiaga.