Uudised

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse õppesuuna Tartu Päev - Rudolf Tobias 150

15.04.2023

Heino Elleri Muusikakooli Elleri saal

2023. aastal möödub 150 aastat Rudolf Tobiase sünnist. Tobias on üks keskseid rahvusliku heliloomingu ja muusikakultuuri tekkimisega seotud figuure ja sellisena oluline eesti tsiviliseeritud rahvuse kujunemise loos. Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päeval käsitletakse Tobiase rolli nii muusikuna kui ka laiemas üldkultuurilises ja filosoofilises plaanis.


EMTSi Tartu päeva provisoorne kava

8.00-10.30 - buss Tallinnast Tartusse

10.30-11.00 - hommikukohv

11.00-12.00 - Eesti kirjanduslik dekadents, A.H.Tammsaare ja nietzschelik dionüüsilisus (Mirjam Hinrikus)

12.00-12.30 - Heroiline melodeklamatsioon ja Põhjala romantiline rahvuslus 19. sajandi ja 20. sajandi alguse muusikas. Rudolf Tobiase melodraamad „Kalevipoja unenägu” ja „Kalevipoja epiloog” (Aare Tool)

12.30-13.00 -  „Eesti kunst on spekulatsioon, mis 100 % dividendisid annab!“ Rudolf Tobiase roll Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaviiside kogumisel (Janika Oras ja Taive Särg)

13.00-14.00 - lõuna

14.00-14.30 - Tobiase “Joona” erinevatest redaktsioonidest (Mai Simson)

14.30-15.00 - Rudolf Tobias ja Johannes Hiob: kirikumuusika uuendamise ideed (Anu Kõlar ja Toomas Siitan)

15:00-15:30 - Ühe kavalehe kommentaariks (Mart Humal)

15.30-16.00 - kohvilaud

16.00-17.00 - ümarlaud

17.00-17.30 - Mimi Daitz’i Tormise raamatu täiendatud trüki esitlus (Jaan Ross, Pärtel Lippus ja Mimi Daitz (videosilla kaudu))

17.30-18.30 - lõpetamine (kohv ja vein)

18.30-21.00 - buss Tartust Tallinnasse

Loe edasi...

EMTSi Leichteri päev toimub sellel aastal 31. oktoobril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A-402

Leichteri päeva kava

16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek

 Koosoleku protokoll on kättesaadav siit.

 - ülevaade seltsi tegevusest 2021-2022 (Kerri Kotta)

 - ülevaade seltsi finantstegevusest 2021-2022 (Kerri Kotta ja revisjonikomisjon)

 - seltsi 2021-2022 majandusaasta aruande kinnitamine

 - kohapeal tõstatatud küsimused

17.00-19.00 Ettekandekoosolek muusikaloo õpetamisest Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias)

17.00-17.30 Maris Kirme - "Karl Leichter - Tallinna Riikliku Konservatooriumi avarapilguline ja karismaatiline muusikaajaloo õppejõud"

17.30-18.00 Raili Sule - "Leo Normet - mitme põlvkonna suunaja ja ühendaja"

18.00-18.30 Meeta Morozov - "Aurora Semper ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse eriala kujunemislugu aastatel 1944-1950"

18.30-19.00 Aare Tool - "Muusikud polemiseerivad - Johannes Jürisson 100"

19.00-19.15 EMTSi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse eriala aastaraamatu "Res Musica" uue numbri esitlemine

19.15 Kohvilaud

Loe edasi...

23. märtsil toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev, mis oli pühendatud akadeemik Jaan Rossi 65. juubelile. Ettekanded pidasid Jane Ginsborg, Pärtel Lippus, Allan Vurma, Irina Belobrovsteva ja Tõnu-Andrus Tannberg. Päeva lõpetas Adorno vestlusring, milles osalesid juubilari kõrval Tarmo Jüristo, Indrek Ojam ja Mikko Lagerspetz. Vestlusringi juhtis Marju Raju.

Jaan Ross Tartu päev 2022

Tartu päeva ettekanded on kuulatavad siit ja siit ning Adorno vestlusring siit.

Loe edasi...

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)

Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev

Eesti Kirjandusmuuseum

23. aprill 2022

Üritusest tehakse ka zoomi ülekanne, millele pääseb ligi siit: https://eamt-ee.zoom.us/j/91486993187?pwd=S2YyTjRQU2d6bVNXajIzNHlXRGZRdz09

PÄEVAKAVA

8.00 Buss Tallinnast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurest (kontakt Äli-Ann Klooren, aliann.klooren@gmail.com
10.30-11.00 saabumine Tartusse kirjandusmuuseumisse, tervituskohv

11.00-12.00 Jane Ginsborg (UK) "In celebration of Jaan Ross: Perspectives on ESCOM and Musicae Scientiae"
Jane Ginsborg on Royal Northern College of Music teadusdirektor ja sealse muusika-uuringute keskuse juht

12.00-12.30 Pärtel Lippus “Foneetika seminaridest Tartu Ülikoolis”
Pärtel Lippus on Tartu Ülikooli eesti foneetika kaasprofessor

12.30-13.00 Allan Vurma “Jaan Ross - juhendaja ja kolleeg”
Allan Vurma on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapsühholoogia professor

13.00-13.15 kohvipaus

13.15-13.45 Irina Belobrovtseva "Täies vastavuses Murphy seadusele: Jaan Ross ilukirjanduse tõlkijana"
Irina Belobrovtseva on Tallinna Ülikooli slaavi keelte ja kirjanduse professor

13.45-14.15 Tõnu-Andrus Tannberg „Seda džassi on vaja kõvasti liistu peale tõmmata, et temast nõukogude džäss saaks“. Arhiivipudemeid muusikaelu parteilisest ohjamisest 1946. aasta septembris
Tõnu-Andrus Tannberg on akadeemik ja Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor

14.15-15.15 lõuna
15.15-16.00 ekskursioon kirjandusmuuseumis

16.00-17.30 Vestlusring “Kelle südames leidub koht Adornole?”. Osalevad Jaan Ross, Tarmo Jüristo, Indrek Ojam ja Mikko Lagerspetz. Vestlusringi juhib Marju Raju
Mikko Lagerspetz on Turu rootsi ülikooli sotsioloogiaprofessor
Indrek Ojam on Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja kultuuriteaduste doktorant
Tarmo Jüristo on ühiskonnateadlane, kolumnist ja SA Liberaalne Kodanik (SALK) juht
Marju Raju on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapsühholoogia teadur
Vestlusring on osa Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli avatud kursusest “Kuidas kõnetab Adorno “Uue muusika filosoofia” meid täna”. Jaan Ross tõlkis selle Adorno teose eesti keelde 2020. aastal.

17.30-18.00 lõpetamine
Buss Tallinnasse

EMTSi Tartu päev on pühendatud akadeemik Jaan Rossi 65. juubelile ning sellel peetakse ettekanded, mis peegeldavad Jaan Rossi teaduslikke ja loomingulisi tegevusvaldkondi. Sünnipäevalaps palub lilli mitte tuua. Lillede ostuks mõeldud raha annetage palun Ukraina heaks: https://slava.ee/soovid-aidata/

Loe edasi...

Dr. Yannis Rammose töötuba-meistriklass

„Schenkeri analüüsimeetodi rakendusvõimalused interpretatsioonipedagoogikas“

Reedel 25.03. kell 13:00 – 16:00 toimub Orelisaalis Lausanne´i Polütehnilise Instituudi  digitaalse ja kognitiivse muusikateaduse labori järel-doktorantuuri teaduri, pianist Yannis Rammose interdistsiplinaarne töötuba-meistriklass

„Schenkeri analüüsimeetodi rakendusvõimalused interpretatsioonipedagoogikas.“

Austria päritolu Heinrich Schenker (1868 – 1935) oli üks 20. sajandi tähtsamaid muusikateadlasi ning tema analüütilised teooriad mõjutasid suurt osa sajandi teise poole Euroopa ja Ameerika muusikateadusest. Vähem on aga tähelepanu saanud Schenkeri põhjaliku metoodika ning analüütiliste võtete väärtus praktilises musitseerimises ning interpretatsiooniõppes. Dr. Rammose töötuba keskendub just nimelt teooria ja praktika kokkupuutepunktidele, ning püüab jõuda teoreetilise mõistmise, muusikalise intuitsiooni ning tehniliste oskuste omalaadse sünteesini. Kuulama on oodatud nii muusika interpretatsiooni, interpretatsioonipedagoogika, kui ka muusikateaduse üliõpilased, samuti ka doktorandid ja tegevpedagoogid. Töötoas osalevad pianistid Karolin Sigus, Nariman Amiraslanov ja Olga Oja.

Loe edasi...

EMTS

1992. aastal asutatud Eesti Muusikateaduse Seltsi tegevusel on kaks põhilist eesmärki: äratada huvi muusika uurimise vastu ja toetada kõigi muusikateaduse valdkondade viljelemist Eestis; edendada muusikateadlaste ja muusikateaduse vastu huvi tundvate inimeste omavahelist akadeemilist suhtlemist.

Selleks korraldab EMTS aastas vähemalt kaks ettekandekoosolekut, neist vähemalt ühe kevadises Tartus; annab välja rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritavat aastaraamatut Res Musica (ISSN 1736-8553, trükis; ISSN 2382-8080, võrguväljaanne) jt teaduslikke toimetisi; organiseerib konverentse, kursusi ja muid üritusi, mis on olulised muusikateadusliku elu edendamiseks, ning suhtleb teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikateaduslike organisatsioonidega. EMTSi parimate tavade hulka kuulub ka igasügisene matk kultuurilooliselt olulistesse paikadesse, mille käigus ammutatud inspiratsioon on lasknud võrsuda nii mõnelgi viljakal mõttel.

Kuna EMTS on võrdselt tähtsaks pidanud sidemete loomist ja säilitamist (humanitaar-)teaduslike ringkondadega muusikateadusest väljaspool, on Seltsi read lahkelt olnud avatud ka mittemuusikateadlastest liikmetele.

2004. aastal assotsieerus EMTS Eesti Teaduste Akadeemiaga.