Uudised

EMTSi Leichteri päev toimub 29. novembril algusega kell 16.15 virtuaalselt.

Koosoleku link: https://eamt-ee.zoom.us/j/94313301034

Leichteri päeva kava

16.15-17.00 EMTSi aastakoosolek. Eelmise tegevusaasta tegevus- ja finantsaruande esitamine ja kinnitamine. Jooksvad küsimused.

17.00-18.00 Eerik Jõksi ettekanne eesti keelerütmi ja koraaliviiside rütmi seostest (täpsem ettekande pealkiri on tulekul)

18.00-... Kerri Kotta esitleb EMTSi ja EMTA muusikateadusliku aastaraamatu Res Musica 13. numbrit. Diskussioon. 

 

 

Loe edasi...

EMTSi Tartu päev toimub 17. aprillil 2021 virtuaalselt.

EMTSi Tartu päeva teema on Tartu ülikoolis töötanud Arthur von Oettingeni pärand ja mõju kaasaegsele muusikaanalüüsile.

 

KAVA

NB! Ettekannete teesid ja abstraktid on leitavad allpool.

 

10.45 - 11.00 virtuaalne kogunemine ja sissejuhatus

 

11.00 - 11.45 Mart Humal - Arthur von Oettingen ja harmooniline dualism

11.45 - 12.15 Aare Tool - Harmoonia analüüsi teisendusteoreetilised (uusriemanlikud) meetodid

12.15 - 12.45 Hans Gunter Lock - Oettingeni dualistlik süsteem ja kaasaegne mikrotonaalne kompositsiooniteooria

12.45 - 13.00 Toomas Siitan tutvustab lühidalt "Eesti muusikaloo" projekti sisu ja seisu.

13.00 - ... diskussioon ja lõpetamine

 

Tartu päeva link: https://zoom.us/j/93739325451

Loe edasi...

Andres Pung in memoriam
29. märts 2021

Lahkunud on EMTSi kauaaegne liige Andres Pung.

Andres Pung

Loe edasi...


Baltic Musics After the Post-Soviet, Amherst College, (Virtual) 21-23 January 2022

Deadline: 1 May 2021

“Baltic Musics After the Post-Soviet” is an international conference hosted virtually at the Center for Humanistic Inquiry at Amherst College (Massachusetts, USA) on 21-23 January 2022. The conference will bring together scholars and artists working in the Baltics (Estonia, Latvia, Lithuania, and areas connected by the Baltic Sea) and with Baltic musics to document and understand emerging worlds and narratives of Baltic music. The three-day event will focus on questions of creative and scholarly practice after the “post-Soviet”: What happens as processes of return, reunion, restoration, revival, and reconciliation characterizing “post-Soviet” life in the Baltics give way to new emergencies and urgencies? What happens as generations less impacted by the experience of Soviet occupation and coloniality create sounds and spaces beyond the “post-Soviet”? For Baltic musicians, musical publics, and scholars working to decolonize national culture, critically rethink ethnolinguistic and racialized identities in musical life, and make scenes and traditions sustainable, the certainty of the “post-Soviet” as “that which we no longer are” is also its limit—always once occupied, once colonized.

 

Loe edasi...

EMTS

1992. aastal asutatud Eesti Muusikateaduse Seltsi tegevusel on kaks põhilist eesmärki: äratada huvi muusika uurimise vastu ja toetada kõigi muusikateaduse valdkondade viljelemist Eestis; edendada muusikateadlaste ja muusikateaduse vastu huvi tundvate inimeste omavahelist akadeemilist suhtlemist.

Selleks korraldab EMTS aastas vähemalt kaks ettekandekoosolekut, neist vähemalt ühe kevadises Tartus; annab välja rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritavat aastaraamatut Res Musica (ISSN 1736-8553, trükis; ISSN 2382-8080, võrguväljaanne) jt teaduslikke toimetisi; organiseerib konverentse, kursusi ja muid üritusi, mis on olulised muusikateadusliku elu edendamiseks, ning suhtleb teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikateaduslike organisatsioonidega. EMTSi parimate tavade hulka kuulub ka igasügisene matk kultuurilooliselt olulistesse paikadesse, mille käigus ammutatud inspiratsioon on lasknud võrsuda nii mõnelgi viljakal mõttel.

Kuna EMTS on võrdselt tähtsaks pidanud sidemete loomist ja säilitamist (humanitaar-)teaduslike ringkondadega muusikateadusest väljaspool, on Seltsi read lahkelt olnud avatud ka mittemuusikateadlastest liikmetele.

2004. aastal assotsieerus EMTS Eesti Teaduste Akadeemiaga.